About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Mänskliga Rättigheter och Internet

De senaste åren har det nu och då diskuterats här och var vilken frihet som ska gälla på nätet. Men inte direkt, och jag anser inte diskussionen varit speciellt realistisk,utan snarare extrem i alla möjliga riktningar. Ingen nämnd och ingen glömd.

Vad menas med mänskliga rättigheter egentligen? Min syn är att det är de överenskommelser […]