About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Effective deployment of broadband?

I see in the Swedish Newspaper SvD an article where the minister of IT, Kaplan, states the new directive regarding access to ducts will be revolutionary for broadband deployment. Sure, it might be better than the situation today, but unfortunately not give the boost that he is talking about.

What is needed for the society […]

Mitt #SSWC 2011

Det är mycket som kan sägas. Mycket kan samlas i mycket få ord. Energi. Samhörighet. Kraft. Men jag tänkte gå lite djupare för det är så många som redan skrivit om hur fantastiskt SSWC är — för det är det.

Som en gammal räv (får jag väl ändå kalla mig) som hållit på med Internet […]

Why is IPv6 important for public sector?

Today I was invited to IPv6 Forum in Norway that had an excellent meeting in Oslo. Unfortunately, due to travel complications, I could only stay for half of the first day of two. Lots of speakers where on the list that I would have liked to listen to. The short time I was there I […]

Mer förvirring om Wikileaks

Jag ser en artikel i Dagens Nyheter om Wikileaks där det diskuteras om de attacker och försök från diverse organisationer att stoppa Wikileaks är början på slutet för ett öppet Internet.

Men artikeln har ganska många brister, och den största bristen har att göra med att författarna verkar anse att sådant som inte är tillåtet […]

Vi behöver en FRA-lag!

…men inte den bunt med lagar vi har idag.

Jag skrev härom dagen en längre text som beskriver lite av hur trassligt det är när man börjar prata om mänskliga rättigheter och Internet. Och om man vill klaga på det som allmänt kallas FRA-lagen genom att hänvisa till mänskliga rättigheter måste man nog gräva lite […]

What is a “search engine”? (Smile 29)

Many people where surprised when the European Parliament started discussing a written declaration (in Swedish here) with the intention to create an early warning system for pedophiles and sex offenders. Specifically when the explicit text in the declaration describe what the system is about (I have put text in bold):

Asks the Council and the […]

Diskussioner om barnpornografibrottet

Riksdag och Departement har i en artikel beskrivit beslutet baserat på Proposition 2009/10:70 gällande barnpornografibrottet. Denna artikel har liksom många händelser generat en del diskussion.

Det finns en hel del att diskutera, men vissa saker anser jag att man faktiskt har tänkt på. Eller snarare, jag satt med i utredningen som ledde till rapporten Barnet […]

RAKEL / TETRA discussed again in Sweden

I have for years discussed the RAKEL/TETRA deployment in Sweden. And my view have always been that although the current investment is solving some real problems, specifically for the Police, one can never say that it was worth the investment.

I have in this blog written about it a few times as you can see […]

Internet Access at UN meeting is limited

At the Internet Governance Forum MAG meeting today, I heard people start complaining they can not access their chat service, and then email, and then VPN server at home. I did not have any problems, but that was (as I now know) because my VPN came up.

I used the brilliant software Netalyzr, and found […]

Koa kommenterar, vad är radio?

Kjell Ove Andersson (Koa)

Jag har skrivit en hel del om bristen på moderna tankar vad gäller radio, och då speciellt Public Service och dess roll i dagens (och framtidens) mediesamhälle. Mina tankar grundar sig i de förändringar som telekommunikation generellt gått och går igenom. Tex kan ni se vad jag skrivit om […]