About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Affärsmodeller och byråkrater styr radio och TV i Sverige

Jag blir mörkrädd när jag läser det senaste från Radio- och TV-Verket, Utkast till strategi för Radio- och TV-verkets tillståndsgivning för marksänd tv 2010–2014. Det är en utredning om HD-material i det DVB-nät som vi har i Sverige, och tillsammans med detta finns en bilaga 1, vilken är en inlaga från Teracom.

Radio- och TV-Verket […]