About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Gratis IP-telefoni? Skulle inte tro det!

I dagens Dagens Nyheter finns det en lite förvirrande artikel. Att den kommer in i DN är för mig lite förvirrande, då DN normalt är en av de publikationer som förstår bäst hur Internet fungerar, och har på sistone bl.a. kopplat öppenhetsbegreppet till FNs Mänskliga Rättigheter.

Uppdatering: Det påpekas att detta är en omskrivning av […]