About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Why do we need “open access”?

I got the question yesterday again, why we need open access, or why do we need network neutrality.

I have three reasons why that is needed:

Transparency: End users, that buy access, must know before they sign a contract what service they will get. This implies both transparency and the ability for customers to compare […]

Internet Access at UN meeting is limited

At the Internet Governance Forum MAG meeting today, I heard people start complaining they can not access their chat service, and then email, and then VPN server at home. I did not have any problems, but that was (as I now know) because my VPN came up.

I used the brilliant software Netalyzr, and found […]

Swedish Regulator on openness – (PTS-ER-2009:32)

Today the Swedish Regulator PTS handed over their report on openness to the Swedish Government. The report is in Swedish but can be found here.

The report do have an abstract in English, and that summary include the major findings:

The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) has come to the following conclusions after completing […]

Vad implicerar ett exklusivitetsavtal?

I veckan (19 november) beskrevs det hos Computer Sweden hur Telias förslag för exklusivitetsavtal diskuteras i Nacka. Det talas om exklusivitet under en viss tid, men vad mer exakt som föreslås av Telia är förvirrande då det står olika saker i olika texter. Jag önskar generellt att texter som skrivs, speciellt i fackpressen, är mer […]

Problem med nätneutralitet i Sverige?

I dagens IDG finns jag visst med på en helsida. Jag hoppas läsarna förstår att jag känner att jag är någonstans mittemellan de som kräver absolut neutralitet, och de som tycker marknaden kan lämnas helt fri.

För att repetera så anser jag inte att vi i Sverige har problem med neutralitet. Vi har problem med […]

Vad är Internetaccess?

Härom dagen postade jag en längre artikel med titeln “Har vi problem med öppenhet i Sverige?“. Jag har fått många kommentarer (tack), och förtydligar nu med några kortare inlägg. Först Internetaccess.

Jag anser inte vi har problem med Internetaccess idag. Men just därför bör idag alla inblandade samlas och komma överens om vilka minimikrav som […]

Har vi problem med öppenhet i Sverige?

Igår höll jag en presentation om öppenhet och nätverksneutralitet i Sverige. Det hela var en introduktion på det seminarium om öppenhet som Näringsdepartementet och Åsa Torstensson höll.

Tyvärr blev diskussionen inte så bra, då det var mest samma gamla argument som de senaste 10 åren. Efteråt har jag fått en hel del frågor om vilka […]