About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Framtidsdag i Almedalen 2012

På onsdag kommer Framtidskommissionen hålla en Framtidsdag. En av punkterna på programmet är Framtidens Hotbilder. På Twitter blev det lite kommunikation efter att Teo Zetterman uppmanade att man skulle twittra med tag #Framtidsdag. Bl.a. skrev jag att jag ville se svar på dessa frågor:

Varför är inte PTS och privat sektor med i panelen? Anser […]

Från Cyberförsvar till stabil E-förvaltning

I Almedalen var jag med i en session organiserad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Ni kan se inspelning av sessionen jag var med i här nedan.

Viktigaste problemen jag ser är tre:

Att vi inte är överens om vad som är viktiga tjänster Att den generella nivån på robusthet är för låg Att ansvarsfördelning […]

RAKEL / TETRA – en enda stor #fail

Rapporten Rakel, nuläge och framtid (Fö2009/1090/SSK) har just publicerats av Försvarsdepartementet.

Efter att ha läst denna måste alla inse hur snurrigt projektet RAKEL utvecklats och drivits. Jag har själv skrivit om RAKEL en hel del gånger, och det enda rätta nu är att börja om. Ta ett rejält omtag, gå igenom vilka krav som finns, […]

RAKEL / TETRA discussed again in Sweden

I have for years discussed the RAKEL/TETRA deployment in Sweden. And my view have always been that although the current investment is solving some real problems, specifically for the Police, one can never say that it was worth the investment.

I have in this blog written about it a few times as you can see […]

About Gudrun, at Mindpark

Today I have my second text at Mindpark, and it is the 37th text in the Mindpark 100 series. The title is: När Gudrun förstörde Internet (in English “when Gudrun destroyed the Internet”). The title itself is a play with words that might only be fun if you know a bit about Swedish Politics and […]