About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Från Cyberförsvar till stabil E-förvaltning

I Almedalen var jag med i en session organiserad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Ni kan se inspelning av sessionen jag var med i här nedan.

Viktigaste problemen jag ser är tre:

Att vi inte är överens om vad som är viktiga tjänster Att den generella nivån på robusthet är för låg Att ansvarsfördelning […]