About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Hur kan jag hjälpa till?

Jag skrev igår en ganska lång text om hur det saknas folk som vet hur man ska göra saker (medan det finns ett överflöd av folk som vill diskutera vad man ska göra). Resultatet har blivit överväldigande, och positivt dessutom. Kanske för att de som inte håller med inte hör av sig till mig, kanske […]