About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Affärsmodeller för fibernät – KO eller inte KO?

Jag förstår att Jon Karlung på gårdagens Telekom hänvisade till ett mail jag skickat till honom vilket i sin tur triggades av den nyhet som Telekomnyheterna släppte igår 14:e februari “Så ska Bahnhof och Bredband2 ta död på KO-marknaden“.

Ja, jag är glad att denna fråga ställs. Men jag vill förtydliga varför jag ser denna […]

Öppna nät – myterna, möjligheterna, problemen

I tisdags den 3 juli arrangerade Netnod ihop med Rala en session under årets politikervecka i Almedalen. Diskussionen leddes av Mats Sjödin från Telekomnyheterna, medan Patrik Fältström och Karin Ahl försökte hjälpa till att hålla diskussionen igång.

De gäster som diskuterade de viktiga ämnena är dock de viktiga, och vi hade tur att få sådana […]

Gratis IP-telefoni? Skulle inte tro det!

I dagens Dagens Nyheter finns det en lite förvirrande artikel. Att den kommer in i DN är för mig lite förvirrande, då DN normalt är en av de publikationer som förstår bäst hur Internet fungerar, och har på sistone bl.a. kopplat öppenhetsbegreppet till FNs Mänskliga Rättigheter.

Uppdatering: Det påpekas att detta är en omskrivning av […]

Varför behövs mer styrning?

Jag uttalade mig igår (16/8) kritiskt mot en rapport (Nätneutralitet för Sverige) som PWC lämnat till Näringsdepartementet. Flera personer har hållit med mig, men samtidigt har flera personer undrat vad jag egentligen menar, och hur sjutton jag kan be om reglering.

Låt mig förklara. Först med en bakgrund till accessmarknaden i Sverige.

I Sverige är […]

Why do we need “open access”?

I got the question yesterday again, why we need open access, or why do we need network neutrality.

I have three reasons why that is needed:

Transparency: End users, that buy access, must know before they sign a contract what service they will get. This implies both transparency and the ability for customers to compare […]

RAKEL / TETRA discussed again in Sweden

I have for years discussed the RAKEL/TETRA deployment in Sweden. And my view have always been that although the current investment is solving some real problems, specifically for the Police, one can never say that it was worth the investment.

I have in this blog written about it a few times as you can see […]

Internet Access at UN meeting is limited

At the Internet Governance Forum MAG meeting today, I heard people start complaining they can not access their chat service, and then email, and then VPN server at home. I did not have any problems, but that was (as I now know) because my VPN came up.

I used the brilliant software Netalyzr, and found […]

Swedish Regulator on openness – (PTS-ER-2009:32)

Today the Swedish Regulator PTS handed over their report on openness to the Swedish Government. The report is in Swedish but can be found here.

The report do have an abstract in English, and that summary include the major findings:

The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) has come to the following conclusions after completing […]

Vad implicerar ett exklusivitetsavtal?

I veckan (19 november) beskrevs det hos Computer Sweden hur Telias förslag för exklusivitetsavtal diskuteras i Nacka. Det talas om exklusivitet under en viss tid, men vad mer exakt som föreslås av Telia är förvirrande då det står olika saker i olika texter. Jag önskar generellt att texter som skrivs, speciellt i fackpressen, är mer […]

Vad är Internetaccess?

Härom dagen postade jag en längre artikel med titeln “Har vi problem med öppenhet i Sverige?“. Jag har fått många kommentarer (tack), och förtydligar nu med några kortare inlägg. Först Internetaccess.

Jag anser inte vi har problem med Internetaccess idag. Men just därför bör idag alla inblandade samlas och komma överens om vilka minimikrav som […]