About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Framtidsdag i Almedalen 2012

På onsdag kommer Framtidskommissionen hålla en Framtidsdag. En av punkterna på programmet är Framtidens Hotbilder. På Twitter blev det lite kommunikation efter att Teo Zetterman uppmanade att man skulle twittra med tag #Framtidsdag. Bl.a. skrev jag att jag ville se svar på dessa frågor:

Varför är inte PTS och privat sektor med i panelen? Anser […]