About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Internationell diplomati

Jag var del av den svenska delegationen till Internationella Teleunionens möte WCIT i Dubai december 2012. Mötet slutade utan att man var överens om den slutgiltiga texten. Många länder skrev på, men EU, USA, Australien m.fl. valde att lämna mötet utan att skriva under det föreslagna fördraget. Detta beskrivs dock mer på andra ställen, och […]