About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Bredband i en mindre kommun – Alexander Jansson

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Alexander Jansson, Bjäre Kraft. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Alexander Jansson, Bjäre Kraft. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Claes Andersson

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Claes Andersson, VD Teleservice Sjöbo. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Claes Andersson, VD Teleservice Sjöbo. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Pontus Lindberg

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Pontus Lindberg, Region Skåne.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Pontus Lindberg, Region Skåne.

Bredband i en mindre kommun – Jörgen Sandström

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Jörgen Sandström, Sveriges Kommuner och Landsting. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Jörgen Sandström, Sveriges Kommuner och Landsting. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Patrik Sandgren

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Patrik Sandgren från Bredbandsforum. Hans Presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Patrik Sandgren från Bredbandsforum. Hans Presentation.

Bredband i en mindre kommun – Lena Ytterberg

Arrangör för konferensen i Sjöbo 16/9 2011 var Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare Sjöbo kommun, som här hälsade folk välkomna.

Arrangör för konferensen i Sjöbo 16/9 2011 var Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare Sjöbo kommun, som här hälsade folk välkomna.

Bredband i en mindre kommun – Jan Wifstrand

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 var Jan Wifstrand från Rapidus moderator. Han inledde med information om konferensen.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 var Jan Wifstrand från Rapidus moderator. Han inledde med information om konferensen.

Bredband i en mindre kommun – Stefan Lundgren

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 inledde Stefan Lundgren, kommunalråd Sjöbo kommun.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 inledde Stefan Lundgren, kommunalråd Sjöbo kommun.

Bredband i en mindre kommun – Henrik Hansson

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Henrik Hansson, Politisk Sakkunnig, Näringsdepartementet. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Henrik Hansson, Politisk Sakkunnig, Näringsdepartementet. Hans presentation.

Bredbandsdiskussioner…

Jag är inte explicit med i arbetet i Bredbandsforum hos PTS, men naturligtvis följer jag precis som många andra arbetet som pågår. Dels där, dels i de olika syskonprojekt som kommer fram här och var. Jag vet inte ens hur många som finns, men många är de. Ännu mindre vet jag exakt vad var och […]