About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Misslyckad revision av bredbandsutbyggnad i Ystad

I Ystad har man låtit göra en revision av Ystad Energi. Revisionerna har gått igenom en hel del av Ystad Energis verksamhet på bredbandsområdet, men, de har inte tittat på de saker som är tvingande enligt EU förordning.

Jag har skrivit om vilka krav som gäller för etablering av passiv infrastruktur med hjälp av stadsstöd […]

Bredbandsforum i Skåne?

Jag har förstått att det skapats ett s.k. bredbandsforum i Skåne. Den 28 augusti kom det ett pressmeddelande som bl.a. skrev:

Förhoppningen är att få till fjorton stadsnät med totalt över 2.300 kilometer kabel. Tanken är att bredbandsuppkopplingarna ska baseras på en öppen prislista och att plattformen skall vara konkurrensneutral. Drivande kraft bakom Skånskt Bredbandsforum […]

Eftersnack dagen efter bredbandskonferens i Sjöbo

På lördagen den 17 september 2011, dagen efter bredbandskonferensen, stannade Socialvideo (Björn och Petter) kvar på Ledåsa för att dels äta god mat, dels diskutera vad som hände. På plats fanns även Philip Olsson från Teleservice och Petter Palander från Ambadoo. Vi hade lite nördtv…

På lördagen den 17 september 2011, dagen efter […]

Bredband i en mindre kommun – succé vid konferens i Sjöbo

Den 16 september 2011 hölls en heldagskonferens om bredband i mindre kommuner i Sjöbo. Deltagare kom från Sandviken i norr till Ystad i söder. Socialvideo filmade och sände direkt över nätet. Det var hundratals visningar och c:a 20 samtidiga tittare hela tiden, och nästan 100 personer på plats i sessionssalen i Sjöbo Kommunhus. Även Ystads […]

Bredband i en mindre kommun – Anna Kelly

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Anna Kelly, PwC. Hennes presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Anna Kelly, PwC. Hennes presentation.

Bredband i en mindre kommun – Stefan Hedin

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Stefan Hedin, Svenska Stadsnätsföreningen – SSNF. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Stefan Hedin, Svenska Stadsnätsföreningen – SSNF. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Lars Hedberg

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Lars Hedberg, EkoT Konsult AB. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Lars Hedberg, EkoT Konsult AB. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Patrik Fältström

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Patrik Fältström, Cisco och Regeringens Digitaliseringsråd. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Patrik Fältström, Cisco och Regeringens Digitaliseringsråd. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Crister Mattsson

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Crister Mattsson, Acreo AB. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Crister Mattsson, Acreo AB. Hans presentation.

Bredband i en mindre kommun – Kjell Ljunggren

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Kjell Ljunggren, Eksjö Energi AB. Hans presentation.

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Kjell Ljunggren, Eksjö Energi AB. Hans presentation.