About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

It is payback time! – Government of Sweden on Internet Governance

Today is a wonderful day for us working with Internet Governance that do believe in an Open Internet and multi stakeholder model for its governance.

FTTH Council do have its yearly meeting 2014 in Stockholm, Sweden, and there the IT Minister, Anna-Karin Hatt, made an opening speech that was among the strongest I have heard […]

Archiving our history

Poster describing Projekt Runeberg

I am extremely happy we have Projekt Runeberg in Sweden and the work Lars Aronsson and others have done. Not fun that the formal, government sponsored activities have more or less ignored them. During the years I have tried to support as much as I have been able to, […]

Modernare utbildning i Yrkeshögskolan!

Jag och Claes Magnusson lämnade just in detta till vår IT-Minister. Finns också som PDF: Reflexioner över dagens YH-utbildning

Reflektioner – Skåne i februari 2011

Den snabba tekniska utvecklingen för med sig nya kunskapsbehov för företagen. Yrkesroller må vara samma eller liknande som förr, men verktygen och därmed kunskapen om dessa ändras.

Vi ser exempelvis […]

Det saknas folk…

Jag startade en twitterdiskussion idag, eller snarare, jag blev triggad av en tweet av Hasse Rosén på Dagens Nyheter som refererade till en artikel av honom som handlar om ett av de släppta Wilileaks dokumenten. Artikeln säger i introduktionen:

Sverige spelar en nyckelroll i Europa när USA rustar för framtidens cyberkrig. Det visar hemligstämplade dokument […]