About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Nationaldagen 2019

Jag bjöds in att vara huvudtalare vid nationaldagsfirandet vid Lövängen i Lövestad. Här är det som jag sa:

Kära bybor, kära långväga gäster, från Vanstad, Eggelstad och kanske till och med så långt bortifrån som Sjöbo, Malmö, Damaskus och San Diego.

Jag är så glad att vår by frodas så bra. När jag flyttade hit […]

Torsten Lindh ord till Herman Fältströms minne

Den 16:e februari 2018 begravdes min far, Herman Fältström. På det mingel som hölls efter begravningen på Fältströmska Gården sade Torsten Lindh dessa ord.

I juni 1962 samlades de unga gossar som tre år senare skulle bli Kurs 65 på Kungliga Sjökrigsskolan i Näsbypark. Föga anade vi då vilket sammansvetsat gäng detta skulle komma att […]

Wine from Dry Creek and Alexander Valley

Earlier this week I spent one afternoon, and one morning, with friends in Alexander Valley and Dry Creek. It resulted in testing these wines. I hope this is helpful for you.

Who the winner was? Definitely Mekker Four Kings Alexander Valley 2008.

Mazzocco

Chardonnay 2015 Stuhlmuller Alexander Valley Lots of oak, but not really butter

[…]

Trademark Clearing House and Internationalized Domain Names

The other day I discussed TMCH and IDN’s with a few people from ICANN Staff. They where very very patient and that gave me the ability to think really hard trying to understand what the issues I feel really are. At the end I think we have the embryo of a problem statement. A statement […]

SSAC releases SAC-092

This document is input to ICANN CCWG Accountability Work Stream Two, Working Group on Human Rights.

The letter is to be posted as SAC092.

This document is input to ICANN CCWG Accountability Work Stream Two, Working Group on Human Rights. The letter is to be posted as SAC092.

Eurpaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2016/2102

25 januari håller Näringsdepartementet ett informationsmöte relaterat till den Svenska implementationen av Eurpaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2016/2102. Jag är besviken på det direktivet av ett par olika anledningar och hoppas den svenska implementationen kan bli tydligare än direktivet.

Först och främst är jag bekymrad över att begrepp som robust och tillgänglig tagits över av […]

Regeringen missar att Teracom lanserat bredbandstjänster

Det verkar som om Regeringen i sitt svar på Riksrevisionens rapport missat att Teracom inte bara kört betal-TV utan också expanderat gällande bredbandsutbyggnad. Regeringen hänvisar om och om igen till försäljningen av Boxer som argument för att Teracom numer enbart gör det “som de ska göra” och att det därmed inte finns någon fara att […]

Fiberanslutning till hemmet

Många får erbjudande om att bli anslutna med fiber till den fastighet där de bor. Erbjudandet innebär oftast att man genom att man betalar en avgift får fiber ansluten och att det via denna fiber levereras ett antal tjänster. De olika leverantörerna försöker bräcka varandra vad gäller olika tjänsteutbud när oavsett hur intressant och viktigt […]

Mailman and HTTPS

So Frobbit! this last weekend started to use HTTPS “all over the place” thanks to Let’s Encrypt. The launch will be gradual because there are so many software packages that are completely broken in design, have bugs, errors, do not use proper libraries, tries to do things on their own, do not follow RFCs and […]

How I run email – Updated version

I have earlier described how I manage my email. That was a kind of abstract description, so let me explain again, this time with explicit examples from my use of the excellent email client MailMate on Mac.

To start with, I use IMAP and sort email in different mailboxes. The filters are updated with the […]