About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Fiberanslutning till hemmet

Många får erbjudande om att bli anslutna med fiber till den fastighet där de bor. Erbjudandet innebär oftast att man genom att man betalar en avgift får fiber ansluten och att det via denna fiber levereras ett antal tjänster. De olika leverantörerna försöker bräcka varandra vad gäller olika tjänsteutbud när oavsett hur intressant och viktigt […]

Mailman and HTTPS

So Frobbit! this last weekend started to use HTTPS “all over the place” thanks to Let’s Encrypt. The launch will be gradual because there are so many software packages that are completely broken in design, have bugs, errors, do not use proper libraries, tries to do things on their own, do not follow RFCs and […]

Security and things…

The polarized discussions related to “bad things on the net” continues. Everyone from the Prime Minister of Sweden talking about how powerful tool viruses controlled by the police would be, to the Anonymous attacking Daesh on the net.

I have been kind of silent the last week just because I have not had any idea […]

Hur Kommuner bör stimulera bredbandsutbyggnad

Det pågår en hel del diskussioner — fortfarande — om huruvida kommuners agerande stör eller hjälper bredbandsutbyggnaden. Jag har genom åren (sedan 1992) fått svara på dessa frågor om och om igen. Jag ser också en hel del förvirring, där bl.a. min syn misstolkas och förvrängs kanske på medvetet sätt till och med, så låt […]

How I manage my email

Lately I have not only got questions how I can handle all email I get, but also seen people more or less give up on the flow of email they get. Based on that I decided to describe how I manage my mail.

My email management consists of a few different building blocks, and each […]

Regler för bredbandsstöd?

Jag har som många vet kämpat ganska mycket för att stöd ska utgå för utbyggnad av passiv infrastruktur, men samtidigt för att denna passiva infrastruktur skall vara tillgänglig på lika villkor för alla. Senaste veckorna har jag fått en del direkta frågor om vad som gäller, och det ledde till att jag grävde lite mer […]

Circuits, clouds, communication on Internet

I wrote some time ago a paper together with my friend Gordon Lennox. Many people ask for it, and I have to send it over to the ones asking, one by one. For some reason I do not understand I seem to not have put the document here on the web, or at least I […]

Regeringen skall inte välja DAB!

Diskussionen om DAB (Digital Audio Broadcasting) har kommit igång igen. En diskussion om ett system som är ett kvartssekel gammal. Som används av en handfull länder. Som redan kastats ut ur Finland och Frankrike. Som tvingar alla i Sverige köpa nya radioapparater där bara den kostnaden är några miljarder kronor. Och vad som är allra […]

Why COM(2012) 238/2 is not a good proposal

I and many with me have serious issues with Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market’ COM(2012) 238/2, and no, it is not only the very long name of the proposal, but that the way it tries […]

Presentations from the previous millennium

I have been asked, specifically lately(!) to re-publish presentations I have had on naming, searching, finding and such things. Yes, I was working quite a lot with those things in the 1990’s. At the KTH in Stockholm, at Bunyip in Montréal and then at Tele2 in Stockholm.

Some of the base ideas that you can […]