About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Trust

At the joint JRC/Euro-CASE meeting at the European Commission on Jan 28, 2015, I expressed my number one rule for privacy and innovation discussions:

One must be able to choose who to trust!

This is important both for the one that is to trust and the one that want to be trusted. Both private and […]

My translation of Swedish Gov support of multi stakeholder model

I have on request cleaned up the Google Translate version of the Press Release from Swedish Government related to the ITU Plenipotinary Conference that just ended in Busan, South Korea. Big thanks to the Swedish Delegation and others that worked long and hard days to reach this outcome.

Press Release November 7, 2014 Ministry of […]

Dags att utreda vad som gått fel med IT-Projekt?

Jag har genom åren kämpat för en IT-Haverikommission, och jag ger inte upp, men, då jag bor i Skåne funderar jag på om det inte är dags att puffa för något regionalt. Det diskuteras mycket IT-relaterade saker i Region Skåne, vi har en ny ledning, så varför inte.

Detta mail skickades just till Henrik Frizon:

[…]

Hur Kommuner bör stimulera bredbandsutbyggnad

Det pågår en hel del diskussioner — fortfarande — om huruvida kommuners agerande stör eller hjälper bredbandsutbyggnaden. Jag har genom åren (sedan 1992) fått svara på dessa frågor om och om igen. Jag ser också en hel del förvirring, där bl.a. min syn misstolkas och förvrängs kanske på medvetet sätt till och med, så låt […]

Bredbandsforum i Skåne?

Jag har förstått att det skapats ett s.k. bredbandsforum i Skåne. Den 28 augusti kom det ett pressmeddelande som bl.a. skrev:

Förhoppningen är att få till fjorton stadsnät med totalt över 2.300 kilometer kabel. Tanken är att bredbandsuppkopplingarna ska baseras på en öppen prislista och att plattformen skall vara konkurrensneutral. Drivande kraft bakom Skånskt Bredbandsforum […]

Regler för bredbandsstöd?

Jag har som många vet kämpat ganska mycket för att stöd ska utgå för utbyggnad av passiv infrastruktur, men samtidigt för att denna passiva infrastruktur skall vara tillgänglig på lika villkor för alla. Senaste veckorna har jag fått en del direkta frågor om vad som gäller, och det ledde till att jag grävde lite mer […]

Circuits, clouds, communication on Internet

I wrote some time ago a paper together with my friend Gordon Lennox. Many people ask for it, and I have to send it over to the ones asking, one by one. For some reason I do not understand I seem to not have put the document here on the web, or at least I […]

It is payback time! – Government of Sweden on Internet Governance

Today is a wonderful day for us working with Internet Governance that do believe in an Open Internet and multi stakeholder model for its governance.

FTTH Council do have its yearly meeting 2014 in Stockholm, Sweden, and there the IT Minister, Anna-Karin Hatt, made an opening speech that was among the strongest I have heard […]

My checklist for data collection mechanisms

The discussions about data collection and reuse is blooming after the incidents last couple of weeks. Of course, same things has happened now and then in Sweden since 2008 (I think it was) when we in Sweden started to get some discussions nationally on privacy, wiretap etc — related to Internet.

I have got asked […]

Regeringen skall inte välja DAB!

Diskussionen om DAB (Digital Audio Broadcasting) har kommit igång igen. En diskussion om ett system som är ett kvartssekel gammal. Som används av en handfull länder. Som redan kastats ut ur Finland och Frankrike. Som tvingar alla i Sverige köpa nya radioapparater där bara den kostnaden är några miljarder kronor. Och vad som är allra […]