About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

DANE and SMTP

Jan Žorž of Internet Society has written a text describing results of lab tests of DANE and SMTP at Go6Labs. The findings seems to be that if either of the MX or the TLSA records in the DNS is unsigned, then delivery of SMTP will not happen over the TLS protected connection if the cert […]

Misslyckad revision av bredbandsutbyggnad i Ystad

I Ystad har man låtit göra en revision av Ystad Energi. Revisionerna har gått igenom en hel del av Ystad Energis verksamhet på bredbandsområdet, men, de har inte tittat på de saker som är tvingande enligt EU förordning.

Jag har skrivit om vilka krav som gäller för etablering av passiv infrastruktur med hjälp av stadsstöd […]

Remissvar SOU 2014:77

För att göra det lite enklare att följa remissvaren på SOU 2014:77, Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen, sammanställer jag här de remissvar som går att hitta hos Kulturdepartementet. Listan kommer jag uppdatera allt efterhand jag ser svar komma in.

Bil Sweden Tidplan för snäv, och fordon har glömts bort […]

IANA Stewardship Transition

In various discussions before and during the ICANN52 meeting in Singapore I have heard too many people mixing up improvement of current processes with what I think is the IANA Stewardship Transition Process.

If I exaggerate a bit (yeah, just a little bit)…I view things this way:

Regardless of whether you feel the current process […]

Trust

At the joint JRC/Euro-CASE meeting at the European Commission on Jan 28, 2015, I expressed my number one rule for privacy and innovation discussions:

One must be able to choose who to trust!

This is important both for the one that is to trust and the one that want to be trusted. Both private and […]

My translation of Swedish Gov support of multi stakeholder model

I have on request cleaned up the Google Translate version of the Press Release from Swedish Government related to the ITU Plenipotinary Conference that just ended in Busan, South Korea. Big thanks to the Swedish Delegation and others that worked long and hard days to reach this outcome.

Press Release November 7, 2014 Ministry of […]

Dags att utreda vad som gått fel med IT-Projekt?

Jag har genom åren kämpat för en IT-Haverikommission, och jag ger inte upp, men, då jag bor i Skåne funderar jag på om det inte är dags att puffa för något regionalt. Det diskuteras mycket IT-relaterade saker i Region Skåne, vi har en ny ledning, så varför inte.

Detta mail skickades just till Henrik Frizon:

[…]

Hur Kommuner bör stimulera bredbandsutbyggnad

Det pågår en hel del diskussioner — fortfarande — om huruvida kommuners agerande stör eller hjälper bredbandsutbyggnaden. Jag har genom åren (sedan 1992) fått svara på dessa frågor om och om igen. Jag ser också en hel del förvirring, där bl.a. min syn misstolkas och förvrängs kanske på medvetet sätt till och med, så låt […]

How I manage my email

Lately I have not only got questions how I can handle all email I get, but also seen people more or less give up on the flow of email they get. Based on that I decided to describe how I manage my mail.

My email management consists of a few different building blocks, and each […]

Bredbandsforum i Skåne?

Jag har förstått att det skapats ett s.k. bredbandsforum i Skåne. Den 28 augusti kom det ett pressmeddelande som bl.a. skrev:

Förhoppningen är att få till fjorton stadsnät med totalt över 2.300 kilometer kabel. Tanken är att bredbandsuppkopplingarna ska baseras på en öppen prislista och att plattformen skall vara konkurrensneutral. Drivande kraft bakom Skånskt Bredbandsforum […]