About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Koa kommenterar, vad är radio?

Kjell Ove Andersson (Koa)

Kjell Ove Andersson (Koa)

Jag har skrivit en hel del om bristen på moderna tankar vad gäller radio, och då speciellt Public Service och dess roll i dagens (och framtidens) mediesamhälle. Mina tankar grundar sig i de förändringar som telekommunikation generellt gått och går igenom. Tex kan ni se vad jag skrivit om den senaste texten från Regeringen (Lagrådsremiss gällande en ny Radio- och TV-lag).

Efter att ha skrivit denna senaste text fick jag en kommentar privat av Kjell Ove Andersson, även känd som Koa. Jag frågade honom om det var ok att återpublicera hans text, och det var ok, så här kommer den:

Hej Patrik

Jag har tagit del av dina synpunkter på framtidens ljudradiodistribution i ett dokument daterat den 18 oktober 2009.

Mycket kloka tankar som jag nästan helt och hållet ställer upp på.
Men jag anser att det saknas vissa uppgifter utan vilka resonemangen haltar:
Varken du, eller andra i sammanhanget kompetenta person jag känner, uttalar sig om _mobil mottagning_.

Jag _vet_ att DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2, GSM, Internet, POD  etc _fungerar_ om jag sitter därhemma och lyssnar.
Men jag – och många många andra – lyssnar på radio jämt när vi sitter i bilen. Oavsett smak för olika programsorter.
Det måste vara oerhört viktigt för lyssnarna och radioproducenterna att mobil mottagning fungerar lika bra som FM idag om alternativa distributionssätt kommer att ersätta.
Då kommer frågeställningar om kvalitet (min bilradio i Volvon är synnerligen bra) och om kostnader för mottagningen (GSM, 3G, 4G etc). Och kostnader för nya typer av mottagare för mobil mottagning.

Varför är det aldrig någon som tar upp detta, varför utreds inte frågan? Innan det är gjort kan ju inga beslut om framtida distributionsval fattas.
Eller har jag missat något?

Hälsningar /Kjell Ove Andersson (Koa)

Jag håller med Koa om att det saknas en hel del saker i diskussionen, och det är precis min poäng. Om man ska prata om radio på ett seriöst övergripande sätt så måste man gå igenom alla de krav som finns, alla de möjligheter som finns, alla de kostnader som uppstår etc. Både vad gäller hur man ska hantera radio i framtiden och eventuell övergång från den situation vi har idag till en framtida situation.

Detta inkluderar naturligtvis hur man ska lyssna på radio från mottagare som rör på sig. Hur man ska hantera VMA, hur man ska hantera de sista 15% av täckningen som saknas om man följer lagförslagets kostnadsberäkning om att bygga DAB+ i 85% av landet. Och många fler saker. Många många fler.