About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Koa kommenterar, vad är radio?

Kjell Ove Andersson (Koa)

Kjell Ove Andersson (Koa)

Jag har skrivit en hel del om bristen på moderna tankar vad gäller radio, och då speciellt Public Service och dess roll i dagens (och framtidens) mediesamhälle. Mina tankar grundar sig i de förändringar som telekommunikation generellt gått och går igenom. Tex kan ni se vad jag skrivit om den senaste texten från Regeringen (Lagrådsremiss gällande en ny Radio- och TV-lag).

Efter att ha skrivit denna senaste text fick jag en kommentar privat av Kjell Ove Andersson, även känd som Koa. Jag frågade honom om det var ok att återpublicera hans text, och det var ok, så här kommer den:

Hej Patrik

Jag har tagit del av dina synpunkter på framtidens ljudradiodistribution i ett dokument daterat den 18 oktober 2009.

Mycket kloka tankar som jag nästan helt och hållet ställer upp på.
Men jag anser att det saknas vissa uppgifter utan vilka resonemangen haltar:
Varken du, eller andra i sammanhanget kompetenta person jag känner, uttalar sig om _mobil mottagning_.

Jag _vet_ att DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2, GSM, Internet, POD  etc _fungerar_ om jag sitter därhemma och lyssnar.
Men jag – och många många andra – lyssnar på radio jämt när vi sitter i bilen. Oavsett smak för olika programsorter.
Det måste vara oerhört viktigt för lyssnarna och radioproducenterna att mobil mottagning fungerar lika bra som FM idag om alternativa distributionssätt kommer att ersätta.
Då kommer frågeställningar om kvalitet (min bilradio i Volvon är synnerligen bra) och om kostnader för mottagningen (GSM, 3G, 4G etc). Och kostnader för nya typer av mottagare för mobil mottagning.

Varför är det aldrig någon som tar upp detta, varför utreds inte frågan? Innan det är gjort kan ju inga beslut om framtida distributionsval fattas.
Eller har jag missat något?

Hälsningar /Kjell Ove Andersson (Koa)

Jag håller med Koa om att det saknas en hel del saker i diskussionen, och det är precis min poäng. Om man ska prata om radio på ett seriöst övergripande sätt så måste man gå igenom alla de krav som finns, alla de möjligheter som finns, alla de kostnader som uppstår etc. Både vad gäller hur man ska hantera radio i framtiden och eventuell övergång från den situation vi har idag till en framtida situation.

Detta inkluderar naturligtvis hur man ska lyssna på radio från mottagare som rör på sig. Hur man ska hantera VMA, hur man ska hantera de sista 15% av täckningen som saknas om man följer lagförslagets kostnadsberäkning om att bygga DAB+ i 85% av landet. Och många fler saker. Många många fler.

3 comments to Koa kommenterar, vad är radio?

 • Lars Mossberg

  Hej Patrik och Koa,

  När det gäller mobil och framförallt portabel mottagning måste det nya digitala distributionssystemet som ska ersätta FM vara betydligt smartare än dagens DAB/DAB+ system. Visserligen är DAB+ klart effektivare än gamla DAB, men problemet kvarstår att det blir helt tyst när man hamnar i någon form av radioskugga samt att systemet har kapacitetsproblem och då ökar risken för sämre ljudkvalitet. Ett modernt radiosystem bör kunna använda någon form av hierarkisk modell där mottagningen ändå fungerar fast man har passerat kvalitetströskeln för godkänd insignal. För ett digitalt system så kan man där tillfälligt acceptera något sämre ljudkvalitet under dessa omständigheter. En bättre insignal förbättrar ljudkvaliteten omedelbart. FM-systemet har dessa ltekniska lösningar i praktiken genom dynamisk förändring av mottagen kvalitet. Från full stereo till \blendad\ stereo till mono. Från mono till diskantsänkt frekvenskurva och till slut ren nivåsänkning. Bruset ökar aldrig här utan kvalitetsförlusterna bestäms här av hur man själv tar emot sändningen. Det är inte radiobolaget som bestämmer den kvaliteten utan lyssnaren själv. Man har flyttat från störningar till andra bieffekter. De nya TV-systemen DVB-T2 med dalekter har i sin standard dessa möjligheter inbyggda men då måste alla inblandade som representerar radiomediat läsa på vad dessa standarder kan åstadkomma när det gäller radiosändningar. Det är viktigt att framhålla behovet av samma rastermodell 1.7 Mhz som den digitala radion DAB/DAB+ använder sig av. Detta finns i bl.a i den nya TV-standarden DVB-T2 som nästan direkt skulle kunna användas för mobil och portabel radiosändning. Det finns ytterligare förslag på förbättrad mobil och portabel mottagning genom en ny DVB-standard som är på gång nämligen DVB NGH

  https://www.dvb.org/technology/dvb-ngh/

  Från TV-sidan finns inte detta behov med 1,7 Mhz raster så starkt uttryckt men för radiosidan kan det handla om ren överlevnad inför framtiden. Dennna standard måste tas på allvar och möjligheten till 1,7 Mhz raster måste bli mandatory i Norden som finns under Nordig spec

  https://www.nordig.org/new_specifications_01072009.htm

  och inte bara optional som nu föreslås.

  Lasse Mossberg

 • reslfj

  Den nye DVB-T2 og især de tilpasninger som kan forventes med DVB-NGH bør være meget egnede til broadcast af lydradio.

  Det vil med DVB-T2 være muligt – i en 1.7MHz T-DAB kanal – at sende tæt på 3 Mbit/sek (2.5-3 x DAB+) med samme eller bedre dækning som DAB+ eller omkring 1000-1100 Mbit/sek (=DAB+) og opnå et signal, der er 7-10 dB mere robust.
  På sendersiden kræves egentligt blot at et modulatorboard udskiftes på de eksisterende DAB/DAB+ sendere. DVB-T2 har parametre der muliggør en direkte overtagelse af et DAB/DAB+ sendenet. Men alle lagene over den fysiske transmission skal naturligvis standardiseres (signalering, EPG etc.)

  Nu er arbejdet med DVB-NGH imidlertid endeligt kommet igang og dele af dette arbejde bør blive meget relevant for fremtidens radio. Således kan arbejde med at sikre modtagelse under meget dårlige signal/støjforhold meget direkte sikre en tæt på 100% national dækning. Coderates under 1/2 kan måske muliggøre sendere med et meget lavt ERP og derved gøre svage 1.7 MHz VHF kanaler egnet til lokalradio? Måske med brug af MISO (tættere TX net)?

  Men NGH udarbejdes i første række af deltagere med video/multimedia interesser.
  Jeg kan i nogen grad frygte at ‘the view from Radio’ ikke vil være godt nok tilstede i en DVB gruppe.

  Radio kræver jo fx også low-end modtagere, der prismæssigt er 10-20€ ‘commodities’. Ligeledes er omkostningerne på sendersiden meget afgørende for især små radiostationer. Nokia fx vil vel – helt rimeligt – have focus på et andet og højere pris-segment.

  Lad mig slutte med et citat fra “TM-H NGH Study mission report”
  “The technologies of TDMB(=DAB) are relatively old-fashioned compared to other new technologies, e.g. DVB-SH or DVB-T2. Thus, direct adoption of specific technology to DVB-NHG seems not feasible.”

  Eller som jeg læser det ‘At indføre DAB/DAB+ synes IKKE fornuftigt.’

  Lars :)

 • Hej, måste kommentera era åsikter ang. digitalradio i Sverige.
  Sverige måste följa EU direktiv om radio och därmed kan vem som helt som håller kraven starta radio. Följande band blir fritt att sända på:
  Am bandet i alla broadcasting band under 30 MHz AM/DRM.
  Band l och ll, FM/DRM+.
  Band lll,mux 5 – 13, DAB+/DMB i L-bandet 16 muxar.4 mux klara med 20 kan. i varje.
  Band IV/V UHF DVB T2 radio.
  Lagen skall klubbas före 1 april och då kan man lägga in intresse till https://www.rtvv.se
  Ansökan kan behandlas efter 1 juli, då lagen träder i kraft.
  Det är bara till och söka. För dab+ finns de 4 muxar på https://www.digitalradio.nu