About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Vad är Internetaccess?

Härom dagen postade jag en längre artikel med titeln “Har vi problem med öppenhet i Sverige?“. Jag har fått många kommentarer (tack), och förtydligar nu med några kortare inlägg. Först Internetaccess.

Jag anser inte vi har problem med Internetaccess idag. Men just därför bör idag alla inblandade samlas och komma överens om vilka minimikrav som gäller för en Internetaccess. Det ska inte vara förbjudet att sälja saker som inte uppfyller dessa krav, men de får inte kallas Internetaccess.

En grupp anslutningar som jag är orolig för kanske inte uppfyller dessa krav, men borde göra det, är access via 3G-data. Jag skulle vilja att “bra” sådan kan kallas Internetaccess, medan “dålig” inte kan det. Då jag inte arbetar direkt med 3G-access, kan folk som gör det komma med synpunkter?

Här kommer kraven, som jag nu döper till “Internetaccess 20091103

A. Skallkrav (som inte varierar mellan leverantörer)

 1. Ändringar i del B får enbart ske vid byte av avtal
 2. Anslutning skall ske med publik(a) IP-adress(er)
 3. Inga portar skall vara blockerade, i någon riktning, förutom det som överenskommits och dokumenterats av tillsynsmyndighet
 4. Bandbredd och andra mätbara värden skall mätas mot närmaste NDT-servrer vid knutpunkt i Sverige
 5. Mätning sker mot knutpunkt, och därmed halva vägen mellan två parter i Sverige som önskar kommunicera
 6. Mätvärden gäller endast när förbindelse till kund inte är full
 7. Antal tappade paket kan vara maximalt 0,1%
 8. Fördröjning kan vara maximalt 100ms
 9. MTU skall vara minst 1500 byte
 10. Jitter kan vara 50ms (halva fördröjningen)
 11. Reordering sker ej
 12. Avbrott accepteras upp till 200ms längd, och maximalt 20 sådana avbrott per 24h, och varje avbrott måste följas av 200ms full funktionalitet
 13. För access med s.k. mobilt bredband accepteras enligt punkt 11 då mobiltelefon ej rör på sig inom av operatören utpekat område med god täckning
 14. Avbrott längre än vad som specificeras i 11 räknas som sådant som kräver reparation
 15. Anslutning uppfyller krav enligt SKA (Säker Kundanslutning)
 16. Affärsmässiga relationer mellan nätägare och leverantör av tjänst skall presenteras på sådant sätt att dessa är kända, och dessutom skall motsvarande överenskommelser erbjudas alla som önskar
 17. DNS-server (resolver) skall tillhandahållas, och svara inom 1s
 18. Om DHCP-server, NTP-server och liknande används skall dessa svara inom 1 sekund
 19. Om utlovade värden enligt B inte uppfylls (tex B.5) så utgår ersättning, så det är inte absoluta värden som angetts

B. Tekniska saker som kan variera, som kund kan få reda på, men normalt presenteras enbart information enligt C nedan som motsvarar dessa

 1. Hur många IP-adresser delas ut?
 2. Är det både IPv4- och IPv6-adresser?
 3. Är de dynamiskt eller fast allokerade, och om dynamiskt, enligt vilken policy?
 4. Om bättre värden på RTT, MTU, jitter el.dyl. som angetts under A, vilka är dessa värden?
 5. Vad är medeltid för reparation (se A.14 ovan)?
 6. Kan man få portar blockerade som extratjänst? Om det går, vilka erbjuds, och hur kan detta påverkas?
 7. Vilka diffserv-parametrar används, om diffserv används, och liknande QoS-implementation som kund kan utnyttja, både mellan kund och nätägare, inom nätägares nät, och mellan nätägare och andra nätägare?
 8. Om ersättning utgår enligt A.19, vad är denna ersättning?
 9. Hur levereras internetaccessen, vad är avlämningspunkten?

C. Det som normalt presenteras för kund, motsvarar B med mer tydligt

 1. Vilken bandbredd, i Mbps?
 2. Tjänst passar för {mail, chatt, radio, tv, videokonferens}?
 3. Hur många personer/datorer är den gjord för {en person, familj, företag}?
 4. Om reparation behövs, kan detta ske nästa {vecka, arbetsdag, dag, 3 timmar}?
 5. Kommer det fungera bra att ha servrar för tjänster hemma? Tex flera fasta IP-adresser, användningsmönster etc. Det har ingenting med innehåll att göra, eller möjlighet (och inte) att erbjuda vissa tjänster.

Man skulle också kunna tänka sig att komplettera genom att ange huruvida accessen passar (skala 1-5) för olika saker. Som onlinespel, småföretag, familj o.dyl.

Comments are closed.