About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Vad är viktigt för SJ?

Jag fick just erbjudande att svara på en enkät från SJ. Jag ställer upp på sådana enkäter generellt från företag jag använder ofta. De där jag vet att jag kan svara på frågorna ärligt. I detta fallet har dock SJ missat något.

Första frågan lyder:

Vad anser du gör ett företag ansvarsfullt? Viktigast för mig är att företaget… Rangordna från 1 till 3 där 1 är viktigast.

Alternativen är:

 • har och efterlever en miljöpolicy
 • tar hand om sin personal
 • inte diskriminerar etniskt
 • inte diskriminerar funktionshindrade personer
 • inte diskriminerar p.g.a. sexuell läggning
 • inte diskriminerar p.g.a. kön
 • arbetar för hela samhällets utveckling
 • arbetar för sin egen utveckling
 • Jag skulle säga att det viktigaste är att företaget känner till vilken produkt de levererar, och att de vet vem kunden är. Detta är den alldeles övergripande kravet från mig på alla företag. Sedan ska det naturligtvis finnas mer detaljerade regler som säger att kund ska vara alla som vänder sig mot företaget och önskar dess tjänster, oavsett kön, sexuell läggning etc. Att utvecklingen av företaget och produktutbudet skall vara sådana att de inte anstränger miljön. Att personal ska trivas, och för speciellt statligt ägda företag (direkt eller indirekt) att de arbetar för hela samhällets utveckling.

  Men, att inte ta med kunderna och dess önskemål är en riktig #fail!

  Comments are closed.