About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Finurlig namngivning på konferensrum

(Bl.a.) Näringsdepartementet har flyttat in i det gamla posthuset på Vasagatan i Stockholm. Där har någon tänkt efter lite innan de bestämde var konferensrummen skulle ligga. Man kan nämligen komma dit utan att gå in i den delen av huset som arbetsplatserna ligger i. De ligger i två plan direkt till vänster innanför ingången, där det nedre planet ligger en trappa ner.

Vad heter då konferensrummen? Jo, på det nedre planet ligger Piggvaren, Makrillen och Ålen (där förhandlingar mellan regeringen och oppositionen sker vad gäller energi och klimat enligt Bloggen Departementet). På planet där man kommer in heter de saker som Dyningen, Vattenspegeln och Springkällan.

Ytterliggare upp (plan 3) kommer tex Rosmarinen, plan 4 Förgätmigejen, plan 5 Granen och slutligen plan 7 Höken.

Man kan undra vad konferensrummen ska heta om de bygger takvåning, för att inte tala om vad rummen skulle heta i källaren…

Comments are closed.