About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Misslyckad revision av bredbandsutbyggnad i Ystad

I Ystad har man låtit göra en revision av Ystad Energi. Revisionerna har gått igenom en hel del av Ystad Energis verksamhet på bredbandsområdet, men, de har inte tittat på de saker som är tvingande enligt EU förordning.

Jag har skrivit om vilka krav som gäller för etablering av passiv infrastruktur med hjälp av stadsstöd tidigare. Det är främst 5 kap. 9 e § fjärde punkten förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder som styr hur stöd kan utgå, och som ni ser i det jag skrivit har PTS till och med summerat vilka regler som gäller.

Ändå tittar inte revisionerna på just detta, dvs de har explicit missat att titta på huruvida svartfiber (passiv infrastruktur) tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor. Vilket är det som krävs. Speciellt har de inte tittat på månadsavgift, utan bara anslutningsavgifter. Jo, de tittar på om och konstaterar att modem ingår. Modem. Till fiber. Säger ett och annat.

Om inte ens revisorer tittar på denna typ av regelverk, vilka ska då göra det?

Comments are closed.