About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Regler för bredbandsstöd?

Jag har som många vet kämpat ganska mycket för att stöd ska utgå för utbyggnad av passiv infrastruktur, men samtidigt för att denna passiva infrastruktur skall vara tillgänglig på lika villkor för alla. Senaste veckorna har jag fått en del direkta frågor om vad som gäller, och det ledde till att jag grävde lite mer än vanligt för att få fram vad reglerna egentligen säger.

Den 19 mars 2014 kom PTS med en vägledning med titeln Kravet på öppenhet i stödfinansierade nät (Dnr 14-3258), och den ger en hel del indikationer, bl.a. dessa saker:

En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas enligt landsbygdsprogrammet är att bredbandet kan användas samtidigt av flera operatörer, dvs. vara öppet.[3] Det stödfinansierade nätet förutsätts vara öppet på både s.k. passiv och aktiv nivå.[4] Till följd av att nätet byggs med statligt stöd ska tredje parter beviljas grossisttillträde under sju år.[5]

Vägledningen fortsätter sedan att förklara vad det innebär att vara öppet på passiv respektive aktiv nivå.

Dock står inget explicit om prissättning, vilket naturligtvis kan göra det affärsmässigt omöjligt att hyra det som trots allt finns tillgängligt (som grossistprodukt) på den öppna marknaden. Därför grävde jag lite vidare och hittade att det i stödförordningen står:

  • Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt. (5 kap. 9 e § fjärde punkten förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder)
  • Priset för sådant grossisttillträde ska grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara priser. (samma bestämmelse, femte punkten)

Därmed är det också klart att prissättning ingår som en av de parametrar som ingår i bedömningen om krav uppfyllts för stöd.

Hoppas det gör situationen tydligare för de som undrar.

Fotnoter:

  • 3. 5 kap. 9 e § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
  • 4. EU-kommissionens beslut den 25 mars 2010, C(2010)1916, punkten 44
  • 5. EU-kommissionens riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät, 2009/C 235/04, punkten 45.f

Comments are closed.