About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Internet access at Internetdagarna – broken

For the 12th year Internetdagarna is arranged in Stockholm. .SE is host of this wonderful event. It is really for me the peak of core Internet discussions in Sweden. Thanks .SE for all work!

But, Internet access does not work this time either. The problem I see is that .SE unfortunately did trust Stockholm Waterfront when they claimed that they could provide Internet access to the participants. That was, of course, not true. At Stockholm Waterfront just like any other conference facility, one must bring Internet access if one want it.

Just look at this. This is, to me, much worse than if the access is blocked (commands I send as a client in bold):

$ telnet mail.frobbit.se 25
Trying 85.30.129.39...
Connected to mail.frobbit.se.
Escape character is '^]'.
220 npas.netpoint.com Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.2600.3680 ready at Mon, 21 Nov 2011 10:08:33 +0100 
quit
250-STARTTLS
250-AUTH GSSAPI NTLM LOGIN
250-AUTH=LOGIN
221 2.0.0 npas.netpoint.com Service closing transmission channel
Connection closed by foreign host.

Note that not only is TCP/25 intercepted, the software that intercept the connection is not following the SMTP standard. That is sort of three fail out of two possible.

Another thing that surprises me of Stockholm Waterfront is that there is no electricity outlet by the seats. How hard could it have been to include when building the seats? And incremental cost, about zero.

So, for next year, please .SE, do talk with your friends and we can build a working network together.

9 comments to Internet access at Internetdagarna – broken

 • Mem

  And to add, the Waterfront conference center is only about one year old…

 • Leif Johansson

  Not surprised. We (SUNET) tried to talk to Stockholm Waterfront about setting up permanent #eduroam and IP peering (since we expect quite a few University events will be held there over the next few years). As expected (I’m sorry to say this) Stockholm Waterfront just went and totally failed to understand the issue.

 • […] excerpt from: Internet access at Internetdagarna – broken « stupid.domain.name Related Posts:Go Daddy logs 50 millionth domain name.XXX Domain Names and Trademark Owners […]

 • Very curious “service”. Does it actually work to send emails over that server then? Further: what other ports or traffic do they redirect?

 • Tack, kul att du gillar det! Även om vi har kunskap coh pengar till att bygga ett eget när på Waterfront är det inte självklart att vi kan pga av deras avtal med andra och våra villkor med dem. Vi har köpt bort deras öppna nät med inloggningsportal då vår erfaranhet är det krånglar ännu mer. Men helt klart något att ta upp ni i diskussion med dem för 2012!

  • paf

   Janne, ni har säkert (tex genom att ta bort portalen) fått det så bra det går här. Dock är det inte så skojjigt…tyvärr. Vad gäller deras avtal så måste man tyvärr lägga ner krav på att antingen få bygga eget, eller ha tekniska krav, redan med i förhandlingen om man ska vara på det konferenscentret över huvud taget. 2001 (som exempel) på Stockholmsmässan byggde vi eget efter att Stockholmsmässan utnyttjande “en intressant” klausul med den operatör som de hade. En operatör som “trodde” de hade exklusivitet. Exklusivitet som bara gällde om det som levererades verkligen var Internetaccess — som fungerade. Dvs, den klausulen löstes ut redan innan konferensen började.

   Nej, diskussionen var inte vänlig, och inte trevlig, men det behövdes.

   Låt oss diskutera det mer, inte denna veckan, inte nästa (då ska du vila) utan i god tid inför Internetdagarna 2012.

 • snugge

  (inlägg 2, denna gång med CSS-workaround)

  # grep submission /etc/services
  submission 587/tcp msa # mail message submission

 • Jonas B.

  Jag har alltid tänkt mig att man-in-the-middle-attacker är olagliga, och att betrakta som en sorts dataintrång, men så kanske inte är fallet? I så fall kan jag tänka mig både en och annan lukrativ användning av tekniken.