About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Bredband i en mindre kommun – Henrik Hansson

På konferensen i Sjöbo 16/9 2011 talade Henrik Hansson, Politisk Sakkunnig, NäringsdepartementetHans presentation.

1 comment to Bredband i en mindre kommun – Henrik Hansson

  • Jan-Olov Newborg

    EU beslutade den 3 oktober 2011,att satsa 92 miljarder kronor på att byta ut kopparnätet mot fiber,en investering som ska ge 10-falt dvs 1000 miljarder i inkomst.

    Staten får under 2011 3.7 miljarder från TeliaSonera i utdelning, men satsar bara 165 miljoner (4.4%) på nya fibernät på landsbygden,där Telia lägger ner 5 000 mil stolphängd koppar till ca 70 000 hushåll.

    Fråga: Kommer regeringen att deltaga i EU:s satsning med större pengar än dessa 165 miljoner per år framöver,för att ersätta det gamla kopparnätet.

    När det gäller det mycket omtalade “nya bredbandet” på 800 Mhz bandet (minst 1 Mbit/s utlovas till alla fasta hushåll i Sverige), så undrar man verkligen hur detta ska förverkligas,när inte GSM med 19.2 kbit/s på 900 Mhz bandet har täckningTrådlöst bredband kräver fri sikt för att nå fram (om inte för många användare är uppkopplade med sina smartphones?,för då blir det som med 3G nätet som varit oanvändbart under sommaren 2011 i våra städer pga överbelastning.)