About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Anonyma kommentarer?

Det pågår en diskussion om huruvida Expressen och andra tidningar gör rätt när de ändrar policy för kommentarer på artiklar som de publicerat. Många kommenterar hit och dit relaterat till anonymitet. Men jag anser att diskussionen fladdrar, spretar, och är inte precis nog. Det är nämligen två olika varianter av anonymitet vi pratar om och dessutom om det val en kommersiell aktör ändå måste få göra själv.

Först anonymiteten. En sak är huruvida man ska få saker publicerat av en tidning som kommentar till en artikel om man gentemot tidningen är anonym. Detta kanske inte accepteras (se nedan). Men en annan sak är huruvida tidningen skall publicera ens namn och liknande. Det finns möjlighet att få och ha skydd enligt de regler som gäller källskyddd, och därmed finns det möjlighet för en tidning (och liknande) att för att höja kvaliten på det som de publicerar kräva att veta vem de kommunicerar med, medan de fortfarande ger möjlighet till denna part att vara anonym vid publiceringen som tidningen senare gör av informationen. Denna skillnad gör att jag tycker det är lite osäkert vad personer menar när de kräver att man ska kunna kommunicera anonymt (i form av kommentarer). Menar de anonymt i ledet källa till tidning, eller tidning till läsare? Jag tycker bara det senare är det viktiga. Om tidning anser att de vill veta vilka de kommunicerar med är det upp till dem. (En annan fråga är hur tidningen vet om den som uppger sin identitet ljuger eller inte…)

Den anda gäller möjligheten att kommentera. Jag ser det inte alls som självklart att man kan kräva att få kommentera och skriva vad man vill. En tidning är inte något som är givet att man ska få skriva i. Det är tidningen som väljer vilka artiklar de publicerar. Enbart om någon som väljer att starta egen tidning istället för att bli publicerad i en existerande publikation kan det bli frågan om att Staten går in och garanterar att detta är möjligt.

Naturligtvis kommer inte en publikation vara betrodd om de ensidigt beskriver händelse efter händelse, men fortfarande är situationen annorlunda än tex TV-sidan och de kanaler som faller under olika typer av licenskrav som i sin tur leder till must-carry-diskussionerna.

Så, för att summera, det är lite spretig och naiv diskussion just nu…. Skärpning!

2 comments to Anonyma kommentarer?

  • Jonas B.

    Bra skrivet. Ytterligare en aspekt av intresse är anonymitet kontra pseudonymitet. Om tidningen inte kan kontrollera ens identitet talar vi snarare om pseudonymitet. Det kanske inte avskräcker lika många, på gott och ont.

  • Ulf Nilsson

    Det finns ingen anledning alls varför tidningar behöver publicera kommentarer, oavsett om de är anonyma eller inte, det är ett val de har all rätt att göra själva. Internet är nuförtiden så fullt av möjligheter för folk som vill publicera sina åsikter att de kan göra det på andra sidor.