About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Från Cyberförsvar till stabil E-förvaltning

I Almedalen var jag med i en session organiserad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Ni kan se inspelning av sessionen jag var med i här nedan.

Viktigaste problemen jag ser är tre:

 • Att vi inte är överens om vad som är viktiga tjänster
 • Att den generella nivån på robusthet är för låg
 • Att ansvarsfördelning (inkl finansiering) av robusthetshöjande åtgärder är oklart mellan PTS och MSB

4 comments to Från Cyberförsvar till stabil E-förvaltning

 • Intressant. Djupt oroande om vi inte är överens om prioriteringarna av vad som är viktiga tjänster. Utan en sådan kan vi inte göra nationella prioriteringar. Utan prioriteringar riskerar vi att konkurrera om att ha tjänster online vilket leder till suboptimering av insatser både i samband med att ta fram strategier och för robusthetsåtgärder och i akuta lägen.

  • paf

   Peter, vi är mycket oense om prioriteringar. Men vad värre är, vi är oense om vem som ska göra prioriteringarna.

 • Ansvarsfrågans oklarhet är det som jag tycker är mest oroande. Ur den följer ju dessutom flera av de andra frågeställningarna som att definera vad som är viktigt och vem som ska stå för finansieringen.

  PS. Angående robusthet: Jag tyckte det lät intressant med MSBs arbete ang. DNSSEC, så efter att ha sett inspelningen gick jag raskt till deras site och sökte på DNSSEC, vilket resulterade i 0 träffar. Sökmotorn på siten fungerade inte… Nåväl, felrapport inskickad till MSB. Nu vet jag inte vilka leveranskrav de har, men det ska bli spännande att se hur lång tid det innan det löses och om jag blir notifierad när det gjorts. DS.

  • paf

   Som jag m.fl. sa innan, under och efter sessionen… MSB måhända är bra på att samordna, planera och dra de långsiktiga planerna. Men, operativt inom telekomsektorn är det PTS och ingen annan som håller flaggan. Oavsett vad MSB själva anser.