About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Mer förvirring om Wikileaks

Jag ser en artikel i Dagens Nyheter om Wikileaks där det diskuteras om de attacker och försök från diverse organisationer att stoppa Wikileaks är början på slutet för ett öppet Internet.

Men artikeln har ganska många brister, och den största bristen har att göra med att författarna verkar anse att sådant som inte är tillåtet i verkligheten ska vara tillåtet på Internet. Eller snarare, artikeln glömmer bort att diskutera hur man ska beivra brott på Internet.

Vi har två problem som jag ser det. Dels måste vi se till att verkligheten och Internet har samma regler. Dels att reglerna vi har är moderna.

Vi kan inte acceptera att vissa saker är förbjudna på Internet men tillåtna i verkligheten. Och tvärtom. Och görs det otillåtna saker måste lagförande myndigheter kunna göra sitt jobb. Vilka verktyg och vilken hjälp behöver dem för det?

Om vi går tillbaka till Wikileaks så är spridning av en del av dokumenten enligt uppgift spridning av hemligstämplad information. Något som inte kan accepteras. På samma sätt som det inte skulle accepteras om det spreds information om vem som pratat med vilken journalist. Källskydd får inte brytas, men skulle enkelt kunna göra detta genom att sådan information publiceras på Wikileaks. Skulle det vara ok?

Nej, diskussioner måste ha bättre verkshöjd än denna artikel. För frågorna är alltför viktiga att ignoreras, och absolut för viktiga att förenklas.

Som det nu är kommer med största sannolikhet diplomati och förhandlingar i världen förändras så att en framtida publicering som Wikileaks ej kan hända igen. Dvs en del av publiceringen på Wikileaks kommer slå tillbaka mot oss som vill ha större öppenhet och transparens. Inte tvärtom. Och det är extremt tråkigt.