Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

DANE and SMTP

Jan Žorž of Internet Society has written a text describing results of lab tests of DANE and SMTP at Go6Labs. The findings seems to be that if either of the MX or the TLSA records in the DNS is unsigned, then delivery of SMTP will not happen over the TLS protected connection if the cert is self-signed.

I think that is wrong.

For me SMTP delivery consists of two steps:

  1. Resolution of the MX
  2. Management of the SMTP connection

I think the two are separable from each other, and that seems to be where there is disagreement (and question on how it is actually implemented, for example in postfix).

Resolution of the MX takes the domain name of the target email address, and looks up MX record. The target of the MX record is the host that later one should open the SMTP connection to. This resolution to me uses normal DNSSEC rules for success. The record is to be either unsigned or signed, and if it is (to be) signed the validation is to succeed. Otherwise the result of the lookup is to be ignored, and delivery not possible. I do not think fallback to delivery to A/AAAA is correct if MX exists and validation of MX fails. Only if MX is missing fallback to A/AAAA is acceptable.

Second step is to deliver the email over an SMTP connection. A/AAAA is to be looked up (and validated if signed). On top of that TLSA record is to be looked up for _426._tcp.mail.example.com (if the target of the mx is mail.example.com). If the A/AAAA and TLSA records exists, and they are signed, then the DANE specification says the cert is to be trusted and can be used for the TLS connection.

I think that is something that is correct, and I think it should happen regardless of whether the MX record in the first step was signed or not. I think it should be enough that the MX in the first step is passing the requirements (either be signed and correctly validated, or not signed at all).

Caspar Bowden

On July 9 I was reached by the message that Caspar Bowden has passed away. What a loss!

I so much remember everything we have done together during the years related to privacy and integrity. Combination of ability for LEA to do their job and maximizing ability for people to communicate. Data retention directive. CSR and Human Rights. And more!

Here is one of his presentations.

Misslyckad revision av bredbandsutbyggnad i Ystad

I Ystad har man låtit göra en revision av Ystad Energi. Revisionerna har gått igenom en hel del av Ystad Energis verksamhet på bredbandsområdet, men, de har inte tittat på de saker som är tvingande enligt EU förordning.

Jag har skrivit om vilka krav som gäller för etablering av passiv infrastruktur med hjälp av stadsstöd tidigare. Det är främst 5 kap. 9 e § fjärde punkten förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder som styr hur stöd kan utgå, och som ni ser i det jag skrivit har PTS till och med summerat vilka regler som gäller.

Ändå tittar inte revisionerna på just detta, dvs de har explicit missat att titta på huruvida svartfiber (passiv infrastruktur) tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor. Vilket är det som krävs. Speciellt har de inte tittat på månadsavgift, utan bara anslutningsavgifter. Jo, de tittar på om och konstaterar att modem ingår. Modem. Till fiber. Säger ett och annat.

Om inte ens revisorer tittar på denna typ av regelverk, vilka ska då göra det?

Solution to old keynote files missing images

Today I had the need to look at some old presentations I have made. Or rather, not very old at all. Just a few generation Keynote back in time. I got an error message. Asked me to use an old version of Keynote.Old KeynoteOk, I accepted and opened the file in the old version of Keynote (that I luckily still had installed). I then got some weird error message that I did not like. Some warnings. Strange.
Images missing

When looking at the warnings, I saw some images where missing, which was also visible on the previous image (see the box and question marks).Specification over filesThis did not look good at all. But when looking at the content of the folder which in fact the keynote file is, I did see the images, although compressed. The easiest way is btw to select the keynote file in Finder, copy, go to a terminal window, type “cd ” and paste, and the path to the folder will be inserted.

I just by chance uncompressed those files.

ix>cd /Users/paf/Dropbox/Talks/control-internet.key
ix>ls
Contents/			pasted32.pict.gz
White_photo-bullets.pdf.gz	pasted33.pict.gz
g_Logo.jpg.gz			pasted34.pict.gz
pasted.pdf.gz			pasted35.pict.gz
pasted.pict.gz			pasted36.pict.gz
:
:
ix>gunzip *.gz */*.gz
ix>

After this, opening the file worked.
Fixed!
Just save the file, and you are done!

Finansieringsfrågor runt DAB

Jag ser en artikel i Dagens Media där SBS Radios vd sågar Riksrevisionens rapport, bl.a. skriver han:

– Det finns ett antal direkta felaktigheter som hela tiden återkommer i debatten kring digitalradion. Samma sak kommer nu från Riksrevisionen.

Han framhåller att det är radiobranschen, Sveriges Radio samt de kommersiella aktörerna, som kommer att bära hela kostnaden för att bygga ett nytt digitalt nät.

– Vi på den kommersiella sidan räknar inte med något annat än att det är vi själva som ska betala. SR ska i sin tur låna pengar som sedan kan betalas tillbaka i och med att det är billigare att driva ett digitalt än ett analogt nät. Det kommer att bli dyrt under en övergångsperiod. Men när vi är igenom det kommer det att bli en avsevärt lägre kostnad per kanal jämfört med FM-bandet.

Personer betydligt mer insatta i radiofrågor än jag hör av sig och bl.a. fick jag detta som jag delar med mig av:

För att förstå de verkliga kostnaderna så nämner han inte att:

PLR slipper koncetionsavgifterna för FM och detta för alla sändare. Dessa kostnader är stora eller mycket stora för PLR om man ser på tilldelad uteffekt som är mycket låg för många kommersiella stationer.

Tillsammans i hela Sverige vinner därmed PLR stora belopp varje år om dom stänger FM och går över till DAB+. Vilket stämmer med hans påstående, att PLR gjort en ekonomisk kalkyl och kommit fram till att DAB+ är en ekonomiskt bra lösning för dem.

Att sända i DAB+ är nästan gratis och man kommer automatiskt att tränga bort SR från banan genom att samtidigt presentera fler radiostationer i muxarna än vad någon trodde var möjligt. Här gäller ingen syn på kvalitet alls.

Låget påminner om det i England när den kommersiella radion vräkte ut massor av kanaler med mycket tvivelaktig kvalitet och många i mono för att ytterligare befästa marknaden.

BBC hade från början höga kvalitetsambitioner men har tvingats följa denna “låga” kultur. BBC radioteater sänder numera all teater i mono i DAB för att vinna bitrate.

Är det en sådan utveckling som Kuhnke verkligen vill ha?

Rosell skryter med att de ska stå för hela kostnaden av DAB. Men de startar inte några sändningar själva utan att SR först har lurats ned i DAB-båten.

Orsaken är som tidigare nämnts att PLR vill att SR betalar sändarutbyggnaden.

PLR ska enligt departementet täcka 70% av befolkningen och SR 99,8 %.

För att förstå denna grymma skillnad i uppdrag och ojämlika ekonomiska förhållande så skulle nu t.ex. KTH räkna på vad 70% egentligen innebär i antal sändarsiter. Och detta endast befolkningsmässigt och inte på ytan.

För att SR överhuvudtaget ska kunna sända i DAB+ så måste infrastrukturen först byggas och hur fördelningen av investeringarna görs mellan PLR och SR kommer naturligtvis (får man hoppas) någon granska.

Eftersom SR måste ha nätverket på plats för den stora tunga dyra täckningen så räcker det om PLR bara hänger på och ansluter en modulator på rätt plats och det är extremt billigt. Hur just fördelningen av nätkostnaderna bestäms blir nyckeln till PLR:s kostnader.

Förmodligen köper Teracom ett sådant DAB-slutsteg som kan konfigureras så att en kanalplats används i kanal 12 som sänder ut både SR och PLR i DAB. I det läget betalar SR PLR:s slutsteg också från lån i Riksgälden.

Att sen sända endast till 70% av befolkningen innebär mycket få sändare jämfört med SR:s behov och därmed blir kostnaden inte speciellt betungande för PLR och med det antalet radiokanaler dom tänkt sig så fördelas dessutom kostnaden ytterligare på många flera radiobolag.

Nästan gratis och genom de trånga muxarna får dessutom PLR i princip monopol på kommersiell radio i Sverige.

Finns heller ingen plats för utländska radiostationer. Därför har PLR belagt i princip alla DAB+ tillstånd.

Att sen att SR måste återbetala lån från Riksgälden stärker endast PLR.

Detta är ett fult sätt från PLR att ta över radiomarknaden och på sikt även makten över radiomediat och med tvång utan att ens betala.

Jag tycker att detta är demokratiskt regelvidrigt och detta borde SR genomskåda.

Jag har inte heller sett att någon i remisserna varnat för denna utveckling.

Det skulle gå att lösa upp detta genom att överflytta fler DVB-kanaler från Boxer som nu har kontrakt till 2017 och konvertera dessa till utländsk och till inhemsk kommersiell radio och samtidigt upprätta minimikrav gällande tillgänglighet för mobil och portabel mottagning samt bitrate.

Samma krav ska gälla för SR.

För att upprätta kvaliteten måste man använda ett centralt beslut angående bitrate per radiostation. Det bör PTS besluta om med råd från sakkunniga.

Först då kan vi få en modern framtidsradio som berör medborgarna innehållsmässigt som upplevelsemässigt.

FM fungerar samtidigt som en bro över till detta nya radiolandskap som ligger bättre i tiden.

DVB-T2/lite är den tekniska nyckeln för hela marknätet för både TV och Radio samtidigt som ett effektivare FM-nät fortsätter att sända med eventuell hjälp av DRM och DRM+

5G och eMBMS utvecklas nu parallellt men ligger under abonnemangsreglerna. De kompletterar naturligtvis mer och mer men på sikt, vilket även Ericsson skrev i sitt remissvar till utredningen.

Remissvar SOU 2014:77

För att göra det lite enklare att följa remissvaren på SOU 2014:77, Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen, sammanställer jag här de remissvar som går att hitta hos Kulturdepartementet. Listan kommer jag uppdatera allt efterhand jag ser svar komma in.

Bil Sweden Tidplan för snäv, och fordon har glömts bort
Digital Radio Sweden Avvisar med emfas det framlagda förslaget
Domstolsverket Inget att invända
Ekonomistyrningsverket Har enbart uttalat sig om finansieringen, och instämmer i utredningens förslag gällande denna.
ElektronikBranschen Eniga med utredaren och ställer oss bakom förslagen som framförs i betänkandet
Ericsson AB Ericssons syn skiljer sig väsentligt från betänkandet på flera punkter
Factum Electronics Stöder utredningens förslag
Folkbildningsförbundet Stöder utredningens förslag, men ställer krav
Företagarna Avstår från att lämna synpunkter
Försvarets materielverk Betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov
Försvarsmakten Betänkandet saknar en redovisning av påverkan för totalförsvaret
Förvaltningsrätten i Stockholm Har inget att erinra mot de förslag som läggs fram i betänkandet
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Avstår från att yttra sig
Göteborgs Universitet Stöder ej utredningens förslag
Hela Sverige ska leva Stöder förslag, men nedsläckning av FM först när man både regionalt och nationellt uppfyller motsvarande täckning som FM sändningarna täcker idag
Ifpi Sverige Sammanfattningsvis är IFPI positiva till innehållet i betänkandet
IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi
Justitiekanslern (JK) Har inte några synpunkter på förslagen
Kammarrätten i Göteborg Har inget att erinra
Kommerskollegium Har inte några synpunkter på betänkandets förslag
Konkurrensverket Otydligheter i utredningen, alternativa sändningsmetoder bör undersökas
Konsumentverket Har inga synpunkter
Kungliga Tekniska högskolan Är emot nedläggning av FM, och ser brister i utredningen
Linnéuniversitetet Avstår från yttra sig i ärendet
Ljudtekniska Sällskapet Emot utredarens förslag, föreslår Radio och TV i samma nät
Landsorganisationen i Sverige Avstår från yttrande
Länsstyrelsen i Norrbottens län Inga synpunkter så länge geografisk täckning blir samma som FM
Länsstyrelsen i Stockholms län Tillstyrker förslaget så länge VMA kommer fram även till hushåll och bilar som inte har DAB+
Länsstyrelsen i Västmanlands län Instämmer i förslaget, men återvinning måste beaktas
Mediamobile Nordic Ltd Ställer sig bakom förslaget
Mittuniversitetet Delar betänkandets slutsatser
Motormännens Riksförbund Ställer sig positiv till förslagen, men tidplan är för kort
MTG Radio AB Ställer sig positiv till förslagen
Myndigheten för delaktighet Tillstyrker förslaget
Myndigheten för radio och tv Eftersom myndigheten har varit delaktig i utredarens arbete lämnas endast förtydligande synpunkter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förslagen innefattar inte en konsekvensanalys av om totalförsvaret påverkas
Myndigheten för tillgängliga medier Positiv till betänkandet i stort
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Positiv till förslagen, men anser täckning som FM är viktig, och likaså närradiofrågor
Naturvårdsverket Har inga synpunkter
Närradions riksorganisation Anser att utredningen är ofullständig, att det inte finns något riksdagsbeslut om att släcka ner FM-bandet och att utredningen inte kan användas enbart som underlag för beslut om att förändra distribution av radio i Sverige
Nätverket Närradio i Sverige Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+
Naturvårdsverket Har inga synpunkter
PANEDA Tech AB Stöder utredarens förslag
Pensionärernas Riksorganisation Delar i princip utredarens förslag
Post- och telestyrelsen Har många synpunkter på utredarens förslag inom många områden
Public servicerådet Ifrågasätter starkt såväl de motiv som de förslag som lagts fram av utredaren
Rangborg Åke Stora brister i utredningen
– tekniska alternativ saknas och seriösa kostnadskalkyler redovisas ej
Regelrådet Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven om konsekvensutredning vid regelgivning
RBS Broadcasting AB NRJ tillstyrker Betänkandets plan för övergång
Riksdagens ombudsmän Avstår från att yttra sig
Riksgäldskontoret Har inget att erinra
Riksrevisionen Meddelar att man genomfört en granskning som kommer publiceras 14 april 2015, och att många av de förslag som ryms i betänkandet behandlas i rapporten
SBS Discovery Radio AB Stöder förslagen
Sametinget Har inga synpunkter att redovisa
SOS Alarm AB Lyfter frågor om VMA
SPF Seniorerna Tillstyrker så länge personer med små ekonomiska medel inte avstår från att investera
Statens kulturråd Har inga synpunkter men påpekar att tillgängligheten för personer med olika funktionsförutsättningar går att förbättra oavsett teknikval
Statskontoret Har inga synpunkter
Stiftelsen för Internetinfrastruktur Avstyrker nedsläckning av FM-nätet till förmån för DAB+
Stockholms dramatiska högskola Val av DAB+ är ej strategiskt klokt
Stockholms Tingsrätt Har inga invändningar
Svea hovrätt Har inget att erinra mot förslaget i sak
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Ställer sig positiv till utredningen
Svenska Journalistförbundet Stöder utredarens förslag
Svenska Medietjänster AB – SMTRADIO Stöder utredarens förslag
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset Har inga kommentarer till betänkandets förslag
Sveriges advokatsamfund Har ingen erinran mot förslagen
Sveriges akademikers centralorganisation Avstår från att besvara denna remiss
Sveriges Annonsörer Stöder förslagen
Sveriges DX-Förbund SDXF anser att en nedsläckning av FM-bandet vore olyckligt
Sveriges Kommuner och Landsting Stöder förslagen, men SR digitala sändningar skall ha samma täckning som FM
Sveriges Kommuner och Landsting – Reservation från Miljöpartiet Anser ej FM skall släckas
Sveriges Kommunikationsbyråer Ställer sig positiv till de delar av betänkandet som förespeglar en ökad konkurrens men saknar kunskap och kompetens att bedöma betänkandets mer tekniska överväganden
Sveriges Radio AB Anser att den presenterade planen kan ligga till grund för en övergång till digitalradio
Sveriges Television AB Ser både fördelar och nackdelar med en digitalisering av radion enligt den föreslagna planen, överlag saknas analys av sambanden mellan radiomarknaden och den större mediemarknaden
Swedish Network Users Society (SNUS) Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+
Synskadades Riksförbund Inga synpunkter men åsikter om mottagares funktion
Sääw Per Tycker att det är ett enormt resursslöseri med våra skattepengar att lägga dom på ett digitalt marknät för radio
Teracom AB Ställer sig bakom utredarens förslag
Tidningsutgivarna Har inget att erinra
Tillväxtverket Har inga synpunkter i ärendet
Trafikverket Trafikinformation, speciellt i tunnlar, har ej studerats
Transportstyrelsen Stöder ej förslaget, då bl.a. sjöfartens behov ej beaktats

IANA Stewardship Transition

In various discussions before and during the ICANN52 meeting in Singapore I have heard too many people mixing up improvement of current processes with what I think is the IANA Stewardship Transition Process.

If I exaggerate a bit (yeah, just a little bit)…I view things this way:

Regardless of whether you feel the current process is well functioning or crappy, the question on the table is what you feel must be done to not make it crappier.

Of course people can, and should try to make improvements now while we are reviewing many of the processes we have, but we should not because of these interests unnecessary delay or block the stewardship transition.

Trust

At the joint JRC/Euro-CASE meeting at the European Commission on Jan 28, 2015, I expressed my number one rule for privacy and innovation discussions:

One must be able to choose who to trust!

This is important both for the one that is to trust and the one that want to be trusted. Both private and public sector. Everyone. It is a fundamental rule.

My translation of Swedish Gov support of multi stakeholder model

I have on request cleaned up the Google Translate version of the Press Release from Swedish Government related to the ITU Plenipotinary Conference that just ended in Busan, South Korea. Big thanks to the Swedish Delegation and others that worked long and hard days to reach this outcome.


Press Release
November 7, 2014
Ministry of Enterprise, Energy and Communications

The Government welcomes the continued multi-stakeholder management of the internet

– The Internet will continue to be developed in collaboration between civil society, business and governments, says Mehmet Kaplan, Minister for Housing and Urban Development, and responsible for IT-Policy.

The UN organization International Telecommunications Union (ITU) today completed its Plenipotinary Conference in Busan, South Korea. Countries around the world have agreed not to extend its influence over the global Internet. Internet can therefore continue to be developed via multi-stakeholder collaboration. In a comment Mehmet Kaplan says:

– Civil society and the business community has been very important to make the Internet what it is today, and there were risks that they would be excluded from future decisions. It is a relief that is not the case and that the Internet will continue to be developed in collaboration between governments, civil society and business.

Internet is currently governed in a model of multi-stakeholder collaboration between civil society, business and governments. The model is being challenged by countries that would rather see an intergovernmental solution within the UN, often accompanied by technical requirements that would limit a free and open Internet.

– There is no doubt that every country has a significant interest in how the global Internet is handled. It takes place today by countries participating as members of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) advisory committee Government Advisory Committee (GAC), Mehmet Kaplan ends.

Background
ICANN is a nonprofit organization responsible for the coordination and maintenance, as well as methodology for, databases of unique identifiers related to namespaces used on the Internet, and for the safe and stable operation of internet. Countries participate by being members on the advisory committee GAC.

ITU develops standards and rules for the international telecommunications network and is one of the world’s oldest intergovernmental organizations (founded in 1865). ITU is chartered by having the member countries meeting every four years to update the Union’s charter documents and defined the work items for the coming four years.

ITU Plenipotinary Conference in 2014, in five points:
– No proposal has been accepted that changes the situation where Sweden and many other countries are not bound by the ITR (International Telecommunications Regulations) that was developed during WCIT (World Conference on International Telecommunications) in Dubai in 2012. There will not be any new WCIT-conference in the coming years, and the next WCIT conference with the review of existing ITR’s will be held no earlier than about 2020. A decision on this must for this be taken at the Plenipotinary Conference 2018.

– ITU has taken steps toward a more open organization. Council Working Group on Internet issues is complemented by a meeting where all stakeholders are welcome to attend. Documents will be made available without password protection for larger meetings and conferences, but not for working groups.

– ITU has set targets for global participation in the information society through a new resolution that focuses on development issues, Connect 2020. This will provide input to the work to update the UN Millennium Goals and the review of the WSIS (World Summit on the Information Society) during 2015.

– ITU member states have agreed not to move forward ITU positions on issues of Internet Governance. Proposals to give the organization a role regarding allocation of IP addresses and management of domain names, and to work with Internet Exchange Points, or change the rules regarding routing of traffic did not find any support.

– ITU member states have agreed not to give the ITU a greater role in matters of security related to the communication networks. ITU has still a role in the development of standards for communications, as well as helping countries to achieve better ability to protect their own IT-security. ITU will though not work with the security policy or operational tasks.


Contact
Hannes Mård
Press contact with Mehmet Kaplan
+46-70-208 94 43

Dags att utreda vad som gått fel med IT-Projekt?

Jag har genom åren kämpat för en IT-Haverikommission, och jag ger inte upp, men, då jag bor i Skåne funderar jag på om det inte är dags att puffa för något regionalt. Det diskuteras mycket IT-relaterade saker i Region Skåne, vi har en ny ledning, så varför inte.

Detta mail skickades just till Henrik Frizon:

Hej Henrik,

Jag har under många år arbetat med IT-politiska frågor i nära sammanslutning med Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag har även varit yrkesverksam som nätverkstekniker, och jobbar nu på Netnod <http://netnod.se/> som bl.a. hanterar det mesta trafikutbudet mellan operatörer — bl.a. i Malmö/Köpenhamn. Jag har även genom åren hjälpt såväl Tomelilla som Sjöbo Kommuner.

I min roll som politisk rådgivare och med min yrkesverksamhet har jag sett och deltagit i många processer där man av olika skäl behöver större genomlysning av IT-arbete, särskilt i offentlig sektor och särskilt med avseende på privatpersoner och konsumenter.

I våras skrev jag och tjugo andra personer i Dagens nyheter om vikten av utvärderingar av offentliga investeringar i IT-system. Den går att läsa här: <http://www.dn.se/debatt/sa-avslojar-du-it-projekten-som-riskerar-att-haverera/>.

En sådan kommission har redan tillsatts och avslutats i Nederländernas riksdag mellan 2013-2014 (se <http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict/>) och de har framgångsrikt genomlyst många av de projekt nederländska regeringen har investerat i.

Jag har sedan jag hjälpte IT-Kommissionen på 90-talet dessutom argumenterat för att vi behöver en IT-Haverikommission som utan att utreda och belägga skuld beskriver vad som egentligen hänt. Sveriges Haverikommission säger sig vid samtal vara intresserade, men vill inte själva argumentera i egen sak. Nu diskuteras det återigen om det inte skall finnas rapporteringsansvar, och det må vara hänt, men om det blir myndigheter som har tillsynsansvar (RRV, FI, PTS, MSB m.fl.) då kommer inte rapporteringen bli effektiv.

Sveriges regionaliserade beslutsfattande för investeringar i offentlig förvaltning skulle dock kunna göra det lämpligare att utföra sådana här parlamentariska belysningar på regionnivå. Vid tre av sammanträdena bara det senaste halvåret har Regionfullmäktige i Skåne avhandlat frågor med stora konsekvenser för IT-infrastrukturen, och där IT-infrastrukturen också påverkar genomförandet av fullmäktiges avgöranden (sjukvårdsadministration, bredbandsplan, och kollektivtrafik <http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/Politiska-organ-A-till-O/Regionfullmaktige/>).

Speciellt har jag genom åren följt hur Regionen hanterat Skånet, och bl.a. blivit lite förvirrad över ett pressmeddelande som skickades ut för några månader sedan: <https://stupid.domain.name/node/1731>. Min syn hur bredbandsutbyggnad bör ske har genom åren jag arbetat som rådgivare åt Näringsdepartementet 2003-2014 varit tydlig. Du kan se min senaste summering här: <https://stupid.domain.name/node/1752>.

Jag skriver för att undersöka utsikterna att påbörja ett genomsiktsprojekt på regional nivå. Region Skåne kan gå före den nationella nivån genom att göra en granskning av Skånes egna IT-projekt och investeringar i kommuner. De goda erfarenheterna från Nederländerna visar också att en sådan utredningskommission bör bestå av folkvalda, och begagna sig av granskande, utomstående expertis.

Jag bor utanför Lövestad om du har möjlighet att träffas och vill diskutera frågan vidare.

Vänliga hälsningar,

Patrik Fältström